Tag: #nemnuong

[SG] THỬ VỊ “NEM NƯỚNG ĐƠN DƯƠNG” NGAY TẠI SÀI GÒN

[SG] THỬ VỊ “NEM NƯỚNG ĐƠN DƯƠNG” NGAY TẠI SÀI GÒN

Một lần được người quen giới thiệu quán Nem nướng cực phẩm, là đặc sản ở Đơn Dương Lâm Đồng đó. Thế là kéo ngay anh bạn người eo đi ăn cùng 🙂 Quán nằm ở Quận Bình Thạnh số 112 Nguyên Hồng, từ Phan Văn Trị rẻ trái khoảng 2m là thấy quán nằm

Các thẻ khác: