Tag: chaovit

[Q3] GỎI VỊT BA CHIẾN

[Q3] GỎI VỊT BA CHIẾN

🦆Gỏi Vịt Ba Chiến🦆Nghe các tỷ muội giang hồ đồn đại đã lâu nay mới có dịp diện kiến. Nhân ngày cuối tuần gió mát trăng thanh huynh muội dắt nhao đi ăn cháo zịt. Đập vào mắt là quán sáng trưng ngay con đường mát mẻ Trường Sa (lúc xa xưa chỗ này là

Các thẻ khác: